Ürün yetiştiriciliğine ilişkin bilgilere aşağıdaki seçeneklerden ulaşabilirsiniz


Tarımsal üretimle ilgili video içeriklerine ulaşmak için tıklayınız...

Tarım ürünleri ile ilgili detaylı bilgiler - ürün tanıtımları için kategori seçiniz:


Siz de yöresel veya bölgesel bir ürününüzün burada tanıtılmasını sağlayabilirsiniz. Tanıtılmasını istediğiniz ürünlerle ilgili bilgileri e-posta adresimiz aracılığı ile bize iletebilirsiniz.

Siz de bilgi göndererek bu sitenin içeriklerine katkıda bulunabilirsiniz. Bizimle her konuda iletişime geçmek için aşağıdaki e-posta adresini kullanabilirsiniz.


 

KATEGORİLER

Organik Tarım

Tarım Ürünleri

Seracılık

Çiçekçilik

Arıcılık

Üretici Köşesi

Ülkemizde Tarım

Faydalı Bilgiler

Haberler

Videolar

Foto Galeri

   

Nohut bitkisi

Nohut (Cicer arietinum) tek yıllık, geniş ölçüde tohumları için yetiştirilen bir yemeklik tane baklagil türüdür. Az veya çok dallı olan kökleri 1-2m derinlere inebilir. Nohut bitkisi gereksinim duyduğu suyu 150cm toprak derinliğinden sağlayabilir (Saxena, 1984). Ana kök kalın, birinci derece yan kökler çok yaygındır. İkinci derece yan kökler değişik yüzeylerde oluşur. Yan kökler kazık kökün toprak yüzeyine yakın olan kısımlarında daha fazla bulunur ve oldukça yatay gelişme gösterirler. Kökün gelişmesi tanelerin olgunlaşmasına dek sürer. Bu nedenle nohut, topraktaki besin maddelerinden çok iyi yararlanır. Nohut genel olarak yağışlar sonucu toprakta birikmiş su ile yetiştiğinden kuraklığa dayanıklılık istenilen özelliklerindendir. Nohutun suya en çok ihtiyaç duyduğu dönem bakla bağlama dönemidir (Palled ve ark. 1985). Tüm yemeklik tane baklagillerde olduğu gibi nohutun kazık kökü ve yan kökleri üzerinde karşılıklı bir çift böbreğe benzeyen kök yumruları bulunur (Gençkan,1958). Nohutla ortak yaşayarak azot tespiti yapan bakteri türü Rhizobium ciceri olarak belirtilmektedir (Arrozola ve ark. 1984). Özellikle kışlık ekilen nohut bitkileri toplam N gereksinimlerinin %80’ini biyolojik azot fiksasyonu ile kaşılamakta ve N uygulanan ile uygulanmayan bitkilerde verim bakımından istatistiki olarak bir fark görülmemektedir (Beck ve ark. 1991)

Nohutta gövde dik, yarı dik veya yatık olabilir. Gelişme süresi boyunca ana dal etrafında dallanma olur. Enine kesitte gövde dört köşeli ve içi boştur. Nohutta çiçeğin korolası dışında kalan tüm gövde ve yaprakları elma ve oksal asidi kapsayan keseleri bulunan tüylerle kaplıdır. Dal boğumlarında bulunan stipula dişlidir ve nektar tüylü bulunmaz ve cicer türlerinin sınıflandırılmasında kullanılan önemli bir özelliktir.

 

Her bir yaprak 11-18 yaprakcıktan oluşmuş bir bileşik yapraktır. Yapraklar gövde üzerinde almaşıklı olarak dizilmiş, uzunlukları 4-6cm’dir (Zhukovsky, 1952; Gençkan, 1958). Yaprak ekseni koyu yeşil, zeytin yeşili, antosiyanlı, hafif sarımsı yeşil veya mora yakın olabilir. Yaprakların alt yüzeyi üst yüzeye oranla daha fazla tüylüdür (Van Der Maesen, 1972). İlk gerçek bileşik yaprak 2 veya 3 çift yapracık ve 1 terminal yaprakcıktan oluşmuştur. Nohut çiçekleri yaprak koltuklarındaki kısa salkım sapında tek, nadiren de iki çiçekle salkım oluştururlar, (shaw ve khan, 1931). İki çiçeğin bulunması ıslahcılar tarafından verimi arttırıcı faktör olarak görülmektedir. Çiçek sapı çiçeklenme süresince düz, meyve bağladıktan sonra kıvrılır. Çiçek sapının salkıma bağlandığı yerde küçük (1.5 mm boyunda) brakte bulunur. Eğer çiçek renkliyse salkım sapı yeşil, çiçek sapı morumsu olur. Çanak yapraklar; çiçeğin en dışında bulunan ve yeşil renkte olan çanak yapraklar, alt kısımdan birleşerek bir boru (calix) teşkil ederler. Taç yapraklar; çanak yapraklar içerisinde yer alıp, üç ayrı durum gösteren 5 yapraktan oluşurlar. Bayrak yaprak çiçek açmadan evvel diğer taç yaprakları ve genaratif organları sıkıca sarar. Ayrıca alt kısımda korolla adı verilen bir boru meydana getirir. Bayrak yaprak taç yaprakların en büyüğüdür ve iki parçalılık gösterir. Beyaz, mavi, pembe, mor, şarap kırmızısı veya biraz renkli olabilir. Çiçeğe rengini de genellikle bu yaprak verir. Nohut kendine döllenir. Yumurtalıkta bulunan 2-4 tohum taslağının hepsi döllenmez. Dişicik borusuna yakın 1-2 veya nadir hallerde 3 tanesi döllenerek tohum bağlarlar. Çiçeklerden bakla tutma oranı desi tiplerde (%36.6), kabuli tiplerden (%27.6) daha yüksektir. Bakla tutma oranı ışıklanma ile direk ilgilidir. Işık intensitesinin %30-70 azalması çiçeklerden bakla tutma oranı %50 azalmaktadır (Khanna-Chopia, Sinha, 1986). Işıklanma çiçeklenme üzerinde etkili, çiçeklenme de verim ile ilişkili olması nedeniyle ıslahçılar için önemli bir kriterdir.

 

Baklalar yumurta şeklinde oval ve seyrek tüylüdür. Baklalar içerisinde bir veya iki tane nadiren de üç tohum saklarlar. Tohumlar çeşide göre iri veya küçük taneli olur. Kabulü veya desi durumuna göre de tohum kabuğu beyaz, siyah, kahverengi, açık veya koyu kahverengi tonlarında olur. Genel olarak yemeklik tane baklagillerde bitkilerdeki meyve sayısı, meyvede tohum sayısı, bitkide tohum sayısı, bitkide birinci ve ikinci dal sayısı ve erken çiçeklenme bitki verimi ile olumlu korelasyonlar ortaya koymaktadır (Eser, 1974). (Van Der Maesen, 1972) Kültürü yapılan nohut (Cicer arietinum) tek yıllık bir bitki olup, cicer genusunda Monocicer grubundadır. Kendi içinde pek çok alt türü vardır. Bunların taneleri beyazdan siyaha, krem renginden kahverengiye, yeşile, üzeri kırışıktan düze kadar pek çok rek ve şekildedir, diye araştırıcılar açıklamışlardır.


1- Cicer arietinum Supspecies arietiseps (Koçbaşı)
2- Cicer arietinum Supspecies intermedium (Kuşbaşı)
3- Cicer arietinum Supspecies psiforme (Bezelyemsi)


Bu üç alt türün dünyada bilinen 46 varyetesi vardır.

 

1- Koçbaşı nohut (Cicer arietinum Supspecies arietiseps): Taneler genellikle beyaz, krem ve hafif kırmızımsı sarıdır. Taneleri diğer formlara oranla iri, köşeli ve uzuncadır. Tane kabuğu ince, yüzeyi kırışıktır.

 

2- Kuşbaşı nohut (Cicer arietinum Supspecies intermedium): Taneler krem, sarı, kahverengi, kırmızımsı sarı, siyah ve orta iriliktedir. Tane kabuğu oldukça kalın ve az kırışıktır. Tane kabuğunu ayırmak oldukça kolaydır.


3- Bezelyemsi nohut (Cicer arietinum Supspecies psiforme): Tane rengi krem veya genelde açık renklidir. Tane yüzeyi düzdür.

 Bu ürün  9906 defa okundu.

Geri Dön

 

Paylaş |

 

 
Son eklenen ürünler »
 

Aspir bitkisi » 10698 defa okundu.

Susam bitkisi » 8860 defa okundu.

Soya fasulyesi bitkisi » 10650 defa okundu.

Ayçiçeği bitkisi » 8930 defa okundu.

Hıyar (Salatalık) bitkisi » 10594 defa okundu.

Kenevir bitkisi » 20221 defa okundu.

Keten bitkisi » 8733 defa okundu.

Çay bitkisi » 8225 defa okundu.

Haşhaş bitkisi » 20533 defa okundu.

Şeker pancarı bitkisi » 6191 defa okundu.


 

Tarım Ürünleri

Üretici Köşesi

Diğer Bilgiler

 

Tahıllar

Ürün Yetiştiriciliği

Türkiye'de Tarım

 

Baklagiller

Organik Tarım

Haberler

 

Endüstri Bitkileri

Arıcılık

Videolar

 

Sebzeler

Seracılık

Foto Galeri

 

Yağ Bitkileri

Çiçekçilik

İletişim

 

© 2012 TarimSitesi

Meyveler

Faydalı Bilgiler

 

 

Öğretmen

incir üreticileri birliği