Ürün yetiştiriciliğine ilişkin bilgilere aşağıdaki seçeneklerden ulaşabilirsiniz


Tarımsal üretimle ilgili video içeriklerine ulaşmak için tıklayınız...

Tarım ürünleri ile ilgili detaylı bilgiler - ürün tanıtımları için kategori seçiniz:


Siz de yöresel veya bölgesel bir ürününüzün burada tanıtılmasını sağlayabilirsiniz. Tanıtılmasını istediğiniz ürünlerle ilgili bilgileri e-posta adresimiz aracılığı ile bize iletebilirsiniz.

Siz de bilgi göndererek bu sitenin içeriklerine katkıda bulunabilirsiniz. Bizimle her konuda iletişime geçmek için aşağıdaki e-posta adresini kullanabilirsiniz.


 

KATEGORİLER

Organik Tarım

Tarım Ürünleri

Seracılık

Çiçekçilik

Arıcılık

Üretici Köşesi

Ülkemizde Tarım

Faydalı Bilgiler

Haberler

Videolar

Foto Galeri

   

Nohut Yetiştiriciliği

Toprak İstekleri:


Nohut, değişik toprak tiplerinde yetişebilen bir kültür bitkisidir. Ancak toprak farklılıkları bitki habitusunda bazı farklılıkların görülmesine neden olur. Kuru ve hafif topraklarda yetişen bitkiler kısa boylu, az dallı olur; kısa sürede çiçeklenir ve bakla bağlarlar. Ağır ve nemli topraklarda ise vegatatif gelişme fazla olur; çiçeklenme ve bakla bağlama gecikir. Çok verimli topraklarda ise topraktaki fazla nem nedeniyle bakla bağlama az olur. Yurdumuzda nohut genelde kireçce zengin eğimli alanlarda ekilmektedir. Kurağa toleransı fazla değildir. Toprak pH’nın 6.0-9.0 arasında olması iyi bir verim için uygundur. Topraktaki alınabilir kalsiyumun fazlalığı da nohutun pişkenliğini olumsuz yönde etkiler.


İklim İstekleri:


Nohut tohumları 15-30 derece arasında çimlenebilmektedir. Optimum çimlenme sıcaklığı 20 derece’dir. Vegatatif gelişmenin erken dönemlerinde optimum sıcaklık isteği gece 21-24 derece, gündüz 29-32 derece’dir. Çiçeklenme döneminde ise optimum sıcaklık isteği gece 18-21 derece, gündüz 26-29 derece’dir. Sıcaklığın yüksek olması bitkide yaprak sayısının artmasına, dal sayısının ise azalmasına neden olmaktadır. Düşük sıcaklık ise dallanmayı arttırır. Ani soğuklara hassas olmakla beraber –10 derece’ye kadar dayanabilir. Nohut fazla nemi sevmeyen bir bitkidir. Genellikle çiçeklenme süresindeki yağış, çiçeklenme ve bakla bağlama üzerindeki olumsuz etkisinin yanısıra antraknoz epidemisi için uygun hazırlanması açısından da istenmez. Vegatatif devredeki hafif yağışlar bitki gelişmesini arttırır.


Toprak Hazırlığı:


Nohut ekimi için çevre şartlarına göre değişmekle beraber pullukla sürüm yapıldıktan sonra, toprağın diskaro ile işlenip tırmık geçirilmesi uygundur. Toprak işleme derinliği 15-20 cm olmalıdır. Toprak patojenleri fazla, ağır ve kötü havalanması olan ttopraklarda derin sürüm tavsiye edilir. Toprak hazırlığı kışlık ve yazlık olarak; Kışlık nohut ekimi için tarla hazırlığında iki seçenek vardır. Birincisi; tahıl hasat sonrası tarla gölge tavında iken pulluk ile 15-18cm derinlikte sürülür. Ekim veya Kasım ayı içinde diskli aletlerle ikileme, üçleme yapılıp Kasım ayı içinde yağmurlardan önce veya Aralıkta yağmurlardan sonra ekime geçilir.İkinci seçenek ise; tarla tahıl hasat sonrası yağmurlara kadar anızlı bırakılır. Yağmurlardan sonra pullukla 15-18 cm derinlikte sürülür.  Ekimden bir iki gün önce kültüvatör, goble veya disk ile ikileme yapılır. Ekim işlemi Kasım15 – Aralık15 tarihleri arasında tamamlanır.


Yazlık nohut ekimi için de tarla hazırlığında iki seçenek görülür. Birincisi; tahıl hasat sonrası tarla pullukla 15-18 cm derinlikte sürülüp bırakılır. Kış sonrası Mart ayında ekimden önce diskaro veya kültüvatör ile tarla sürülüp ekime geçilir. İkinci seçenek ise; tahıl hasat sonrası tarla öylece bırakılır. Kıştan sonra ekim zamanı Mart ayında tarla pulluk ile sürülür. Arkasından goble veya kültüvatör ile sürülerek ekime geçilir. Ekim Zamanı: Yurdumuzda nohut genellikle ilkbaharda ekilmektedir. Ekim bölgelere ve yıllara göre değişmekle beraber Şubatın ikici yarısı ile Nisan başı arasında yapılmakta, bazı yerlerde ise antraknozdan kaçmak amacıyla ekimler Mayıs ayına kadar devreye girmesine neden olmakta buna bağlı olarak da verim azalmaktadır. Bahar ekimleri için en uygun ekim zamanı ilkbaharın son donlarından 1 hafta – 10 gün öncesidir. Sahil kesiminde kışların sert geçmediği yerlerde nohut kışlık olarak ekilebilir. Kışlık ekimin verimde artışa neden olduğu araştırmalarla ortaya konmuştur. Ancak başarılı olabilmesi kışa dayanıklı çeşitlerin yanısıra antraknoza dayanıklı çeşitlerin de üretimde yerlerini almasına bağlıdır. Adana bölgesinde en uygun ekim zamanı Tufanbeyli ve Pozantı gibi yüksek bölgelerde erken ilkbaharda uygun olmaktadır. Bahçe, Karaisalı gibi geçit ve ovada ise kışlık ekimler uygun olmaktadır.

 

Ekilecek Tohum:
Kullanılacak tohumluğun çimlenme yüzdesinin yüksek olması bütün bitkiler için geçerli bir kuraldır. Nohut tohumluğunun, hastalık açısından temiz bir tarladan gelmesi, tohumdan gelecek bulaşmaların önlenmesi açısından yararlıdır. Mümkün olduğunca sertifikalı tohumluk kullanmak, verimde olumlu katkılar sağlar.

 

Ekim Şekli:
Nohutun bilinen en eski ve yaygın ekim şekli sepme ekimdir. Tohumun tarla yüzeyine serpildikten sonra pullukla toprağın devrilmesi çiftçilerimizce yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bazı yerlerde ise pulluğun saban çizgisine ekim yapılmaktadır. İyi bir ürün elde etmek için önerilebilecek en iyi yöntem sıraya ekmektir. Mibzerle ekim ise en idealdir. Mibzerle uygun ekim sıklığında yapılacak bir ekimde çıkışın iyi olmasının yanısıra bakım
işlemlerinin de rahatlıkla yapılabilme kolaylığı vardır. En uygun ekim şekli ise mibzerledir; bu da havalı mibzer olarak bilinen Pinomatik mibzer ile ekim yapılabilmektedir. Mibzer ile ekim verimi de arttırmaktadır. Dekara atılacak tohum miktarı ise 12-15 kg/da arasında değişmektedir. Elle veya fırfırla yapılan serpme ekimde dekara atılacak tohumluk 13 kg/da altına düşmemelidir.

 

Ekim Sıklığı:
Serpme ekimde kullanılacak tohum miktarları bölgesel geleneklere göre değişmektedir. Ancak yine de sıraya ekimde kullanılacak tohum miktarı toprağın özelliğine ve ekim zamanına göre değişiklik gösterir. Sıraya ekimde genelde önerilen sıra arası 45cm, sıora üzeri 8-10 cm olmaktadır. Ekim sıklığında m2’deki bitki sayısı 40-45 arasında olması uygun olmaktadır. Kışlık ekimlerde kullanılacak tohum miktarının daha fazla olması gerekir. Ekim derinliği ise 5-6 cm’den fazla olmamalıdır. 10cm’den daha derine yapılacak bir ekimde çiçeklenme gecikmekte ve bitkide daha az sayıda çiçek ve meyve oluşmaktadır.

 

Gübreleme:
Nohut, köklerindeki nodozitelerde bulunan bakteriler aracılığıyla havanın serbest azotundan yararlanabilir. Bu nedenle yüksek dozda bir azot uygulamasına gerek yoktur. Ancak özellikle erken ekilişlerde 2-3 kg saf N/da gübre uygulaması tane tutma oranını arttırır. Fosforlu gübre uygulaması da verimde artışa neden olmaktadır. Bütün baklagillerde olduğu gibi 2-3 kg saf N/da ve 5-6kg/da saf P2O5 gübre uygulaması nohut için de uygun olmaktadır. Her iki gübre de ekim öncesi toprağa uygulanmalıdır. Bütün baklagillerde olduğu gibi azotlu gübrelerin erken eriyen gübrelerden (DAP, Amonyum Nitrat veya Amonyum sülfat ) tercih edilmelidir. Fosforlu gübre (Triple süper fosfat) ise verilen azotlu gübre cinsine göre tamamlanmalıdır.

 

Bakım:
Çıkıştan sonra bitki boyu 10-15cm iken yapılacak bir ara çapası hem kök boğazının doldurulması, hem de yabancı otların yok edilmesi açısından yararlıdır. Ara işlemesinin mümkün olmadığı durumlarda el çapası yapılması hem toprağın havalanmasının sağlanması hem de ot mücadelesi açısından önerilir. Nohutlarda yabancı ot ilaçlarının kullanımı pek yaygın olmamakla beraber yabancı ot mücadelesi için önerilen bir başka yoldur. Kimyasal bileşimlerine göre çıkış öncesi veya çıkış sonrası uygulanabilecek bu ilaçların pahalı oluşu ve dozlarının çok iyi ayarlanması gerekliliği (dozu az gelirse yeterince etkili olmaz, fazla olması durumunda ise bitkilerde yanıklığa neden olabilir.) yaygın bir şekilde kullanımını etkilemektedir. Dar yapraklı otlar için ilaçlı çözüm sağlanabilmekte fakat geniş yapraklı otlar için ise ilaçlar tam olarak çözüm sağlamamaktadır.


Hasat, harman ve depolama:
Nohutta olgunlaşmaya kadar geçen zaman bahar ekimlerinde 90-120 gün arasında değişebilir. Kışlık ekimde bu süre 160-180 gün civarındadır. Tohum elle yoklandığında sertse, bakla içinde takırdıyorsa, baklalar ve gövde açık kahverengi ise hasat zamanı gelmiş demektir. Bu devrede tohumdaki nem oranı %15 civarındadır. Nohutta genel olarak hasat kayıpları %5 -30 arasında değişmektedir. Bu kayıplar hasat tekniğini değiştirmek ve hasatta kullanılan makinenin ayarlarını iyi yapmak suretiyle minimum düzeye indirilebilir. Hasatta halen çiftçi tarafından uygulanan yöntem, nohutta dane dökme problemi az olması nedeniyle olgunlaşan bitkiler elle yolunarak sökülür veya orakla biçilerek yığınlar haline getirilerek hasat edilir. Elle veya orakla hasat edilen bitkiler, yığın halinde tarlaya bırakılır. Daha sonra nohut harman makinesiyle (Patöz vb..) harman yapılır.
Bu içerik  10317 defa okundu.

Geri Dön

 

Paylaş |

 

 
Bu konu ile ilgili diğer sayfalar »
 

Aspir yetiştiriciliği » 4225 defa okundu.

Susam yetiştiriciliği » 3576 defa okundu.

Kapari (gebere) yetiştiriciliği » 3294 defa okundu.

Ayçiçeği yetiştiriciliği » 3271 defa okundu.

Kenevir yetiştiriciliği » 6980 defa okundu.

Çay yetiştiriciliği » 5853 defa okundu.

Haşhaş yetiştiriciliği » 4942 defa okundu.

Şeker pancarı yetiştiriciliği » 4635 defa okundu.

Jojoba Yetiştiriciliği » 3393 defa okundu.

Domates yetiştiriciliği » 9957 defa okundu.


 

Tarım Ürünleri

Üretici Köşesi

Diğer Bilgiler

 

Tahıllar

Ürün Yetiştiriciliği

Türkiye'de Tarım

 

Baklagiller

Organik Tarım

Haberler

 

Endüstri Bitkileri

Arıcılık

Videolar

 

Sebzeler

Seracılık

Foto Galeri

 

Yağ Bitkileri

Çiçekçilik

İletişim

 

© 2012 TarimSitesi

Meyveler

Faydalı Bilgiler

 

 

Öğretmen

incir üreticileri birliği